GAME, THỂ THAO
  • nhan vien kinh doanh tại công ty mỹ phẫm huyền cò HCM
  • Sống ở hạ long
  • Từ hạ long
  • Đã học quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC DUY TAN HCM
  • Female
  • Độc thân
  • 21/09/2003
  • Theo dõi bởi 25 người
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn