VUI VẺ; HÒA ĐỒNG; LẠC QUAN
  • Nhân viên tại HCM
  • Sống ở HCM
  • Từ HCM
  • Đã học QUẢN TRỊ tại ĐẠI HỌC KINH TẾ
  • Female
  • Độc thân
  • 11/10/1997
  • Theo dõi bởi 30 Mọi người
đường liên kết mạng xã hội
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn