Tôi yêu sự khám phá , và tươi mới
  • manager tại Tp . HCM
  • Sống ở HCM
  • Từ Hải phòng
  • Đã học Quản trị doanh nghiệp tại Mạc đĩnh chi
    Lớp a2
  • Male
  • Độc thân
  • 10/11/1999
  • Theo dõi bởi 30 Mọi người
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn