THÂN THIỆN
  • Nhân Viên văn phòng tại TP HCM
  • Sống ở Hồ Chí Minh
  • Từ Thủ Đức
  • Đã học Ngôn ngữ anh tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
  • Female
  • Độc thân
  • 16/05/2000
  • Theo dõi bởi 42 người
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn