vui vẻ, đẹp trai
  • Nhân viên tại HCM
  • Sống ở HCM
  • Từ Đồng nai
  • Đã học QL tại Đại học công nghệ thông tin
    Lớp QL
  • Male
  • Độc thân
  • 07/07/1991
  • Theo dõi bởi 32 người
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn