Zui zẻ hoạt bát lắm à nha
  • Quản lý nhà hàng tại Gigi lòng biên
  • Sống ở Hà nội
  • Từ Vĩnh Phúc
  • Đã học Ăn hại tại Trường đời
    Lớp 12
  • Female
  • Phức tạp
  • 07/02/2000
  • Theo dõi bởi 20 Mọi người
Cập nhật gần đây
Nhiều Story hơn